Islam

Tata Cara Salat Duha, Doa, Waktu Terbaik, dan Keutamaannya

Salat Duha adalah salah satu satu salat sunah yang tergolong Sunah Muakkad yang didirikan pada waktu duha. Duha sendiri memiliki arti awal siang, sedangkan sunah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dari Allah SWT namun jika tidak dilakukan tidak berdosa.

Adapun Sunah Muakkad atau Sunnah Muakkadah adalah sunah yang ditegaskan atau dikuatkan (confirmed sunnah), dan karenanya sangat dianjurkan untuk dilakukan, oleh sebab Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya secara teratur dan nyaris tidak pernah meninggalkannya.

Selain Sunah Muakkad ada pula Sunah Ghairu Muakkad. Keduanya merupakan Salat Rawatib, yaitu salat sunah yang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, atau lebih baik dilakukan sendirian saja. Sunah digolongkan sebagai Ghairu Muakkad jika Nabi Muhammad SAW kadang melakukannya dan kadang tidak.

Syekh Zainuddin Al-Malibary dalam kitab Fathul Muin menyebutkan bahwa Salat Rawatib berjumlah 20 (dua puluh) rakaat dalam sehari, dimana 10 diantaranya merupakan Sunah Muakkad, yaitu 2 sebelum Salat Subuh, 2 sebelum Salat Dzuhur, 2 setelah Salat Dzuhur, 2 setelah Salat Maghrib dan 2 rakaat lagi setelah Salat Isya.

Tata Cara Salat Duha

Salat Duha bisa dilakukan dengan 2 rakaat hingga paling banyak 12 rakaat, artinya bisa dilakukan dengan 2, atau 4, atau 6, atau 8, atau 10, atau 12 rakaat. Salat Duha tidak boleh dilakukan lebih dari 12 rakaat dan tidak boleh kurang dari 2 rakaat.

Tata cara Salat Duha sama saja dengan melakukan salat sunah lainnya. Hanya saja ada bacaan surat yang dianjurkan setelah membaca Surah al-Fatihah, yaitu Surah as-Syamsu di rakaat pertama dan Surah ad-Dhuha di rakaat kedua, atau Surah al-Kafirun di rakaat pertamadan Surah al-Ikhlas di rakaat kedua.

Bisa pula membaca Surah as-Syamsu dan Surah al-Kafirun di rakaat pertama, dan membaca Surah ad-Dhuha dan Surah al-Ikhlas di rakaat kedua. Jika melakukan Salat Duha lebih dari dua rakaat, maka salat di rakaat berikutnya dianjurkan membaca Surah al-Kafirun di rakaat pertama dan Surah al-Ikhlas untuk rakaat yang kedua.

Adapun niat shalat Dhuha adalah:
Ushallî sunnatad duhâ rak‘ataini lillâhi ta‘âlâ. (Saya berniat salat Sunah Duha dua rakaat karena Allah Yang Mahamulia).  

Waktu Terbaik Salat Duha

Rentang waktu untuk melakukan Salat Duha adalah sekitar 20 menit setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktunya Salat Dzuhur.

Menurut HR Imam Muslim:
"Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radliyallahu ‘anh, sungguh ia pernah melihat segolongan orang melakukan Salat Duha, lalu ia berkata: ‘Tidakkah kalian tahu, bahwa salat dalam waktu ini lebih utama? Sungguh Rasulullah SAW bersabda: ‘Shalat kaum awwâbîn (Salat Duha) adalah saat kaki anak-anak unta merasakan panasnya bumi karena terik matahari’".

Bisa diartikan bahwa waktu yang lebih utama untuk melakukan Salat Duha adalah pada saat sinar Matahari sudah mulai terasa panas, yang dalam fiqih ‘setelah melewati seperempat siang’ atau sekitar jam 9 pagi.

Ini dimaksudkan agar supaya dalam setiap seperempat siang tidak kosong dari melakukan salat, yaitu mulai Salat Subuh, Salat Duha, Salat Dhuhur, dan Salat Ashar.

Doa Setelah Salat Duha

Tidak ada ada doa khusus yang dicontohkan oleh Nabi Muhammada SAW setelah melakukan Salat Duha, sehingga jika hendak memanjatkan doa sendiri maka itu bisa Anda lakukan.

Namun ada doa yang disebutkan oleh Asy Syarwani dalam Syarh Al Minhaj dan Ad Dimyathi dalam I’anatuth Tholibiin, yang bukan merupakan hadits namun banyak dikutip, yaitu:

"Ya Allah, sungguh duha ini adalah duha-Mu,
keagungan ini adalah keagungan-Mu,
keindahan ini adalah keindahan-Mu,
kekuatan ini adalah kekuatan-Mu,
dan penjagaan ini adalah penjagaan-Mu.

Ya Allah, bila rezeki-ku berada di atas langit, maka turunkanlah
jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah
jika dipersulit, mudahkanlah
jika haram, sucikanlah
jika jauh, dekatkanlah
dengan kebenaran dhuha-Mu, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaan-Mu, datangkanlah kepadaku apa yang Engkau datangkan kepada para hamba-hamba-Mu yang saleh."


Keutamaan Salat Duha

Menurut HR Muslim tentang keutamaan Salat Duha:
"Diriwayatkan dari Abu Dzar radliyallahu ‘anh, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Ada sedekah atas seluruh tulang salah seorang dari kalian. Karena itu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan dua rakaat shalat Dhuha mencukupi semuanya itu’".

Menurut HR al-Hakim dimana beliau berkata: "Ini hadits shahih sesuai syarat Imam Muslim"
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anh, ia berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak ada yang menjaga shalat Dhuha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat.’ Rasulullah SAW bersabda: ‘Shalat Dhuha adalah shalat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat’".

Sedangkan menurut HR al-Baihaqi:
"Diriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: ‘Aku bertemu dengan Abu Dzar radliyallahu ‘anh, lalu berkata:
'Wahai Paman, beritahukanlah diriku pada suatu kebaikan.’
Lalu ia menjawab:
'Aku bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana Kamu bertanya kepadaku.
Lalu beliau bersabda:
'Bila kamu Salat Duha dua rakaat maka tidak akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang lalai;
bila kamu Salat Duha empat rakaat maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang berbuat baik;
bila kamu Salat Duha enam rakaat maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang taat;
bila kamu Salat Duha delapan rakaat maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang beruntung;
bila kamu Salat Duha 10 rakaat maka pada hari itu tidak akan dicatatkan dosa bagimu;
dan bila kamu Salat Duha 12 rakaat maka akan dibangunkan untukmu sebuah rumah di surga'"
.


, seorang pejalan musiman dan penyuka sejarah. Penduduk Jakarta yang sedang tinggal di Cikarang Utara. Traktir BA secangkir kopi. Secangkir saja ya! Januari 17, 2023.