Showing posts with label Sentul City. Show all posts
Showing posts with label Sentul City. Show all posts
December 10, 2019. Label:

Ah Poong Sentul City Bogor

Setidaknya sudah dua kali kami berkunjung ke Ah Poong Sentul City, mungkin tiga kali. Tak ingat benar, berkah ingatan yang pendek. Tapi memang tak sering, oleh sebab jaraknya yang lumayan jauh dari rumah dan jarang pula ada urusan ke Sentul City atau Bogor. Oleh karenanya kunjungan ke Ah Poong mestilah merupakan kepergian yang disengaja untuk memang hendak datang ke sana.