Foto Museum Semarajaya 2

Foto para pembesar kerajaan semasa Ida I Dewa Agung Gede Jambe.

museum semarajaya klungkung

Foto Ida I Dewa Agung Rai, Adipati Agung dan Penasehat Utama semasa pemerintahan Ida I Dewa Agung Putra III (1850 – 1903).

museum semarajaya klungkung

Peninggalan enam buah kursi serta sebuah meja persegi tua berukir warna keemasan di Museum Semarajaya, yang sebelumnya digunakan dalam pengadilan adat Bale Kerta Gosa.

museum semarajaya klungkung

©2020 aroengBinang