Foto Makam Arung Palakka 4

Kubur pendek kecil yang terbuat dari satu tumpukan batu tampaknya adalah kubur anak-anak, sementara kubur batu susun tentunya adalah kubur orang yang berpengaruh dan dihormati orang semasa hidupnya. Sayang sekali tak ada tengara nama.

makam arung palakka gowa

Ada bentuk seperti gapura paduraksa kecil dan pintu masuk ke dalam kubur, yang mungkin digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tanda mata seperti bunga atau benda lainnya. Adanya lubang pada kubur ini juga merupakan sesuatu yang unik.

makam arung palakka gowa

©2020 aroengBinang