Vihara Sun Go Kong 4 dari 5

January 20, 2019
Satu-satunya altar dalam Vihara Sun Go Kong Belitung Timur dengan patung Sun Go Kong di dalam relung dinding, lengkap dengan tongkat sakti Ruyi Jingu Bang yang bobotnya 13.500 kati (8.100 kg).

vihara sun go kong belitung timurvihara sun go kong vihara sun go kong vihara sun go kong
Vihara Sun Go Kong | « Foto-3 | Foto-5 »