Vihara Avalokitesvara Serang 7 dari 24

August 21, 2018
Sujud adalah wujud kerendahan hati di hadapan yang Mahakuasa ketika berdoa, untuk kebaikan diri maupun kebaikan sesama.

sujud vihara avalokitesvara serang banten
Vihara Avalokitesvara | « Foto-6 | Foto-8 »