Vihara Avalokitesvara Serang 7 dari 24

May 12, 2019
Sujud adalah wujud kerendahan hati di hadapan yang Mahakuasa ketika berdoa, untuk kebaikan diri maupun kebaikan sesama.

vihara avalokitesvara serang banten
Vihara Avalokitesvara | « Foto-6 | Foto-8 »

Kunjungi pula: