Vihara Avalokitesvara Serang 5 dari 24

May 12, 2019
Menggantung di depan altar Vihara Avalokitesvara adalah tambur dengan lambang Yin-Yang di sebelah kiri dan genta di sisi sebelah kanan.

vihara avalokitesvara serang banten
Vihara Avalokitesvara | « Foto-4 | Foto-6 »

Kunjungi pula: