Vihara Avalokitesvara Serang 23 dari 24

May 12, 2019
Tampak muka secara penuh Vihara Avalokitesvara Banten memperlihatkan keindahan ornamen pada atap bangunan kelenteng. Vihara ini menghadap ke arah Benteng Speelwijk, dipisahkan oleh sebuah sungai yang dangkal.

vihara avalokitesvara serang banten
Vihara Avalokitesvara | « Foto-22 | Foto-24 »