Vihara Avalokitesvara Serang 23 dari 24

August 21, 2018
Tampak muka secara penuh Vihara Avalokitesvara Banten memperlihatkan keindahan ornamen pada atap bangunan kelenteng. Vihara ini menghadap ke arah Benteng Speelwijk, dipisahkan oleh sebuah sungai yang dangkal.

ornamen atap vihara avalokitesvara serang banten
Vihara Avalokitesvara | « Foto-22 | Foto-24 »