Vihara Avalokitesvara Serang 11 dari 24

May 12, 2019
Rupang Toa Pek Kong di Vihara Avalokitesvara Banten. Nama lain Toa Pek Kong adalah Pak Kung, Hok Tek Ceng Sin, atau Dewa Bumi, tempat para peziarah bersembahyang untuk mendapatkan kelancaran dalam usahanya, agar sawah dan kebunnya subur serta panennya berlimah, banyak rizki, dan keselamatan di dunia. Toa Pek Kong biasa diarak pada perayaan hari besar Tionghoa.

vihara avalokitesvara serang banten
Vihara Avalokitesvara | « Foto-10 | Foto-12 »

Kunjungi pula: