Upacara Ngaben Gianyar 5 dari 46

March 23, 2019
Punggung-punggung lembu itu dibuat berlubang sebagai akses untuk memasukkan tulang belulang atau jasad si mati yang dipindahkan dari kubur sementaranya sebelum dibakar.

ngaben gianyar baliupacara ngaben gianyar upacara ngaben gianyar upacara ngaben gianyar
Ngaben Gianyar Bali | « Foto-4 | Foto-6 »