Upacara Ngaben Gianyar 43 dari 46

September 27, 2018
Keluarga mendiang diantara para warga banjar tengah menunggu prosesi upacara Ngaben berikutnya.

ngaben gianyar bali
Ngaben Gianyar Bali | « Foto-42 | Foto-44 »