Upacara Ngaben Gianyar 29 dari 46

March 23, 2019
Suasana di pekarangan yang digunakan untuk prosesi akhir upacara Ngaben. Satu persatu petulangan tiba di tempat dan diletakkan berjejeran, diantara kerumunan penonton. Sementara keluarga bersiap melakukan ritual berikutnya.

ngaben gianyar baliupacara ngaben gianyar upacara ngaben gianyar upacara ngaben gianyar
Ngaben Gianyar Bali | « Foto-28 | Foto-30 »

Kunjungi pula: