Theater Imax 12 dari 12

May 26, 2019
Legenda Keong Emas bermula ketika Putri Galuh Candra Kirana dari Jenggala yang menjadi tunangan Raden Inu Kertapati dari Kahuripan terpaksa melarikan diri dari kerajaan lantaran tidak mau dipinang oleh Raja dari Kerajaan Antah Berantah, dan ia pun menyamar sebagai Dewi Sekartaji. Dalam pelarian itu Barata Narada mengubahnya menjadi Keong Emas, yang kemudian ditemukan oleh Mbok Rondo Dadapan dan dipelihara olehnya dalam sebuah tempayan air.

theater imax keong emas tmii
Theater Imax Keong Emas | « Foto-11 | Foto-1 »

Matched content: