Taman Akuarium Air Tawar 30 dari 33

April 27, 2019
Kura-kura Buaya (Alligator snapping turtle, Macrochelys temminckii). Kura-kura dengan punggung menyerupai kulit buah durian ini hidup di sungai-sungai di Amerika Utara.

taman akuarium air tawar tmiitaman akuarium air tawar taman akuarium air tawar taman akuarium air tawar
Akuarium Air Tawar | « Foto-29 | Foto-31 »