Sendang Tirta Kamandanu 4 dari 21

September 11, 2018
Arca Ganesha yang menghadap ke kolam dan berpunggungan dengan Arca Siwa itu. Di hadapannya mencuat sebuah lingga, yang merupakan representasi penis Dewa Siwa, sebuah lambang kesuburan. Struktur bak penampung dan kolam pemandian Sendang Tirta Kamandanu Kediri ini agak sedikit menyulitkan dalam mengambil posisi untuk pengambilan gambar.

sendang tirta kamandanu kediri
Tirta Kamandanu | « Foto-3 | « Foto-5