Sendang Tirta Kamandanu 12 dari 21

September 11, 2018
Prasasti kedua yang ditulis dengan aksara Jawa di Sendang Tirta Kamandanu.

sendang tirta kamandanu kediri
Tirta Kamandanu | « Foto-11 | « Foto-13