Sendang Tirta Kamandanu 12 dari 21

April 27, 2019
Prasasti kedua yang ditulis dengan aksara Jawa di Sendang Tirta Kamandanu.

sendang tirta kamandanu kedirisendang tirta kamandanu sendang tirta kamandanu sendang tirta kamandanu
Tirta Kamandanu | « Foto-11 | « Foto-13