Seafood Jimbaran 9 dari 11

February 01, 2019
aroengbinang.com -
Suara air yang menghantam pantai, aroma udara air asin yang bercampur asap dari panggangan, dan ya, mungkin juga kebersamaan bersama teman menjadi pengalaman yang tak terlupakan ketika makan seafood di Pantai Jimbaran.

seafood pantai jimbaranseafood jimbaran seafood jimbaran seafood jimbaran
Seafood Jimbaran | « Foto-8 | Foto-10 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.