Ruang Relik 76 dari 101

January 18, 2019
Tim KIPAM KKO AL ketika bersiap untuk memasuki lubang sumur tua dalam usaha untuk mengangkat jenazah korban pembunuhan G30S/PKI.

ruang relik monumen pancasila saktiruang relik monumen pancasila sakti ruang relik monumen pancasila sakti ruang relik monumen pancasila sakti
Ruang Relik | « Foto-75 | Foto-77 »