Pura Tirta Empul 8 dari 16

February 11, 2019
Kolam sebelah kanan Pura Tirta Empul ketika beberapa pengunjung merapatkan tangan, menyembah dan merapal doa. Air Pura Tirta Empul ini mengalir ke Sungai Pakerisan.

pura tirta empul gianyarpura tirta empul pura tirta empul pura tirta empul
Pura Tirta Empul | « Foto-7 | Foto-9 »