Pura Parahyangan Agung Jagatkartta 9 dari 28

January 14, 2019
Ukiran pada kepala naga dan mahkotanya dibuat dengan detail yang baik dan halus, menunjukkan kepiawaian perupa patung yang membuatnya.

pura parahyangan agung jagatkartta bogorpura parahyangan agung jagatkartta pura parahyangan agung jagatkartta pura parahyangan agung jagatkartta
Pura Jagatkartta | « Foto-8 | Foto-10 »