Pura Goa Lawah 21 dari 23

February 04, 2019
Bentuk kepala kelelawar ini menyerupai binatang menyusui, seperti kucing, anjing, atau pun tikus.

pura goa lawah klungkungpura goa lawah pura goa lawah pura goa lawah
Pura Goa Lawah | « Foto-20 | Foto-22 »