Prasasti Ciaruteun 7 dari 12

January 14, 2019
Aksara Pallawa yang tersusun dalam bentuk seloka Sansekerta dengan metrum Anustubh empat baris yang ditatah pada batu Prasasti Ciaruteun.

prasasti ciaruteun bogorprasasti ciaruteun prasasti ciaruteun prasasti ciaruteun
Prasasti Ciaruteun | « Foto-6 | Foto-8 »

Kunjungi pula: