Petilasan Sunan Kalijaga Surowiti 10 dari 14

May 02, 2019
Di dalam cungkup ini terdapat dua kubur bersisian, mungkin mereka adalah suami isteri Singowongso yang menjadi pengikut Sunan Kalijaga.

petilasan sunan kalijaga gresik
Petilasan Sunan Kalijaga | « Foto-9 | Foto-11 »