Petilasan Calon Arang 8 dari 12

April 24, 2019
Batu bulat dengan lubang di tengah dan sejumlah batu lainnya serta sebuah lingga. Boleh jadi dahulu di tempat ini terdapat stana pemujaan kecil dan batu-batu itu merupakan yang tersisa dari stana itu.

petilasan calon arang kediripetilasan calon arang petilasan calon arang petilasan calon arang
Calon Arang | « Foto-7 | Foto-9 »