Petilasan Calon Arang 3 dari 12

September 12, 2018
Sebuah anglo tembikar pembakaran dupa diletakkan di depan kelompok batu altar Petilasan Calon Arang yang , satunya lagi. Di bagian kiri terdapat sebuah batu bundar berlubang bulat di tengahnya yang saya kira namun tak ada cerat di permukaanya, dan di sebelah kanan teronggok batu meninggi yang semula saya kira Lingga namun mungkin juga bukan.

petilasan calon arang kediri
Calon Arang | « Foto-2 | Foto-4 »