Petilasan Calon Arang 2 dari 12

April 24, 2019
aroengbinang.com -
Sebuah anglo tembikar pembakaran dupa diletakkan di depan salah satu kelompok batu altar Petilasan Calon Arang. Di bagian kiri terdapat sebuah batu bundar berlubang bulat di tengahnya yang saya kira namun tak ada cerat di permukaanya, dan di sebelah kanan teronggok batu meninggi yang semula saya kira Lingga namun mungkin juga bukan.

petilasan calon arang kediripetilasan calon arang petilasan calon arang petilasan calon arang
Calon Arang | « Foto-1 | Foto-3 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.