Pan Kho Bio 16 dari 27

January 14, 2019
aroengbinang.com -
Altar untuk Dewi Kwan Im, dengan sebuah patung besar diapit lampu berbentuk bunga teratai dan patung-patung lain yang berukuran lebih kecil. Jauh sebelum agama Buddha masuk ke daratan Cina, orang Cina telah mengenal Kwan Im Pho Sat dengan nama Pek Ie Tai Su, atau Dewi Welas Asih baju putih. Ketika agama Buddha Mahayana masuk, keberadaan Kwan Im diakomodasi sebagai penjelmaan Buddha Avalokitesvara yang turun ke bumi untuk menolong manusia dari penderitaan, dan memilih wujud wanita agar leluasa dalam memberi pertolongan kepada semua orang.

kelenteng pan kho bio pulo geulis bogorkelenteng pan kho bio kelenteng pan kho bio kelenteng pan kho bio
Pan Kho Bio | « Foto-15 | Foto-17 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.