Pabrik Gong Pancasan 19 dari 20

January 14, 2019
Penyelarasan akhir pada gong tentu membutuhkan pengalaman yang lama, yang diperlukan untuk mengasah telinga agar mendapatkan suara yang dikehendaki, dan dimana serta seberapa kuat kekuatan ketukan-ketukan pada gong dengan menggunakan palu itu.

pabrik gong pancasan bogorpabrik gong pancasan bogor pabrik gong pancasan bogor pabrik gong pancasan bogor
Pabrik Gong Pancasan | « Foto-18 | Foto-20 »