Museum Semarajaya 14 dari 14

February 02, 2019
aroengbinang.com -
Koleksi sandaran tahta batu yang digunakan sebagai sandaran duduk oleh orang pada jaman dahulu. Batu semacam ini, jika bukan untuk dipakai perseorangan di tempat tinggal, biasanya diletakkan di dalam area pertemuan klan dalam posisi melingkar untuk membicarakan persoalan penting.

museum semarajaya klungkungmuseum semarajaya museum semarajaya museum semarajaya
Museum Semarajaya | « Foto-13 | Foto-1 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.