Museum Semarajaya 13 dari 14

February 02, 2019
aroengbinang.com -
Tengara peresmian Museum Daerah Semarajaya, nama resmi Museum Semarajaya, yang diresmikan pembukaannya pada 28 April 1992 oleh Rudini, menteri dalam negeri ketika itu.

museum semarajaya klungkungmuseum semarajaya museum semarajaya museum semarajaya
Museum Semarajaya | « Foto-12 | Foto-14 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.