Museum Purna Bhakti Pertiwi 23 dari 59

February 09, 2019
Patung marmer Pangeran Diponegoro pemberian Liem Sioe Liong pada 18 Maret 1989.

museum purna bhakti pertiwimuseum purna bhakti pertiwi museum purna bhakti pertiwi museum purna bhakti pertiwi
Msm Purna Bhakti | « Foto-22 | Foto-24 »