Museum Airlangga Kediri 3 dari 26

September 11, 2018
Arca Shivanandi yang disimpan di Museum Airlangga Kediri. Shiwa adalah dewa tertinggi Trimurti (Shiwa, Wisnu, Brahma), digambarkan bertangan empat (masing-masing memegang cemara, genitri, dan kendi), bermata tiga, ada ornamen ardha chandra (bulan sabit) di hiasan kepala, ikat pinggang dari kulit harimau, hiasan leher ular kobra, dan berkendara Nandini.

museum airlangga kediri
Museum Airlangga | « Foto-2 | Foto-4 »