Monumen Soekarno – Hatta 11 dari 13

April 04, 2019
Tengara yang berisi teks peringatan pada badan Tugu Peringatan Pejuang, yang berbunyi "Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia. Atas oesaha Kaoem Wanita Djakarta".

monumen soekarno-hatta menteng jakartamonumen soekarno hatta monumen soekarno hatta monumen soekarno hatta
Monumen Soekarno – Hatta | « Foto-10 | Foto-12 »