Makam Sunan Bonang Batang 13 dari 14

April 22, 2019
Akses jalan kecil menurun menuju ke mata air yang dikeramatkan oleh penduduk setempat, dan digunakan untuk bersuci sebelum berziarah dan juga untuk dibawa pulang.

makam sunan bonang bismo batangmakam sunan bonang batang makam sunan bonang batang makam sunan bonang batang
Makam Sunan Bonang | « Foto-12 | Foto-14 »