Makam Siti Fatimah binti Maimun 5 dari 26

May 02, 2019
aroengbinang.com -
Pandangan ke makam dari halaman samping depan. Kabarnya Makam Siti Fatimah binti Maimun adalah makam Islam yang paling tua di wilayah Asia Tenggara. Siti Fatimah merupakan penyebar agama Islam di wilayah Giri sebelum kedatangan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik.

makam siti fatimah binti maimun gresik
Makam Siti Fatimah | « Foto-4 | Foto-6 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.