Makam Siti Fatimah binti Maimun 17 dari 26

May 02, 2019
aroengbinang.com -
Makam panjang di kompleks Makam Siti Fatimah binti Maimun ini tanpa cungkup, dikelilingi oleh tembok rendah, dan gapura masuk yang juga rendah. Di tempat ini ada dua kelompok makam panjang. Yang satu berisi tiga makam, dan satu lagi berada di sebelah kanannya berisi dua makam dan tanpa gapura masuk.

makam siti fatimah binti maimun gresik
Makam Siti Fatimah | « Foto-16 | Foto-18 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.