Makam Siti Fatimah binti Maimun 16 dari 26

May 02, 2019
aroengbinang.com -
Sebuah bentuk menyerupai wadah di luar tembok keliling Makam Siti Fatimah binti Maimun. Jika bukan untuk menampung air maka mungkin digunakan sebagai pedupaan.

makam siti fatimah binti maimun gresik
Makam Siti Fatimah | « Foto-15 | Foto-17 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.