Makam Siti Fatimah binti Maimun 15 dari 26

May 02, 2019
aroengbinang.com -
Kijing makam Nyai Sruni berada di sebelah kanan kijing Makam Siti Fatimah binti Maimun. Ukuran nisan dan panjang Makam Siti Fatimah binti Maimun tidak berbeda dengan ukuran makam para dayangnya.

makam siti fatimah binti maimun gresik
Makam Siti Fatimah | « Foto-14 | Foto-16 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.