Makam Raja-Raja Demak 23 dari 26

February 24, 2019
Tiga jirat kubur yang dibuat berdanmpingan yang terdiri dari batu kubur R. Ibrhaim, isteri, dan puteranya. Seingat saya, menurut penuturan kuncen, beliau adalah penghulu Masjid Agung Demak. Di belakang pohon, di dalam bangunan, adalah tempat diletakkannya Gentong Kong.

makam raja-raja demakmakam raja raja demak makam raja raja demak makam raja raja demak
Makam Raja-Raja Demak | « Foto-22 | Foto-24 »

Matched content: