Makam Maulana Malik Ibrahim 8 dari 14

September 18, 2018
Papan nama Makam Syeh Maulana Makhrubi yang digantung di kayu gelagar yang sama dengan tengara Makam Syeh Maulana Ishaq. Papan nama ini juga ditulis dalam huruf Latin dan huruf Arab.

makam maulana malik ibrahim gresik
Makam Malik Ibrahim | « Foto-7 | Foto-9 »