Makam Maulana Malik Ibrahim 11 dari 14

September 18, 2018
Pandangan pada tiga kubur di cungkup utama dilihat dari tempat di dekat Makam Syekh Maulana Maghfur, putera Maulana Malik Ibrahim. Di sebelahnya adalah maka isteri Maulana Malik Ibrahim bernama Syayyidah Siti Fatimah, dan Makam Maulana Malik Ibrahim di tempat paling ujung.

makam maulana malik ibrahim gresik
Makam Malik Ibrahim | « Foto-10 | Foto-12 »