Makam Bulupitu 16 dari 21

April 12, 2019
Lukisan eyang Aroeng Binang I duduk bertelanjang dada mengenakan kuluk kepala dengan hiasan pada leher, lengan dan pergelangan, diapit Dewi Nawangwulan yang duduk mengenakan kemben dan Kyai Bagus Klantung yang berdiri mengenakan pakaian putih dan sorban serupa pakaian wali. Ada dua lagi lukisan Dewi Nawangwulan dan sebuah hiasan sepasang angsa dengan untai buah dan bunga di atasnya.

makam bulupitu kebumenmakam bulupitu kebumen makam bulupitu kebumen makam bulupitu kebumen
Makam Bulupitu | « Foto-15 | Foto-17