Makam Bulupitu 1 dari 21

September 14, 2018
Gapura depan Makam Bulupitu dengan dua pasang pilar tinggi pendek di kiri kanan awal undakan. Tulisan "Kraton Suci Bulupitu" menggantung diantara dua pilar yang tinggi. Di puncak keempat pilar terdapat ornamen kuncup bunga berwarna keemasan.

makam bulupitu kebumen
Makam Bulupitu | « Foto-21 | Foto-2