Makam Arung Palakka 4 dari 14

May 02, 2019
aroengbinang.com -
Kubah kubur yang mengecil lancip ke atas yang sebelah kanan adalah tempat disemayamkan tubuh dari mertua Sultan Hasanuddin, sedangkan yang di ujung kiri sana adalah cungkup Makam Arung Palakka. Dalam kubur memang tak ada lagi permusuhan, semua kebenaran dan kesalahan semasa hidup sudah dikembalikan ke penguasa alam semesta.

makam arung palakka gowa
Arung Palakka | « Foto-3 | Foto-5 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.