Makam Arung Palakka 10 dari 14

May 02, 2019
aroengbinang.com -
Kubur batu bersusun dengan bentuk unik yang cukup banyak ditemui di kompleks Makam Arung Palakka. Tidak adanya nama pada kubur membuat sulit untuk melakukan pengenalan terhadap pemilik kubur.

makam arung palakka gowa
Arung Palakka | « Foto-9 | Foto-11 »

Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.