Kelenteng Talang 28/39

January 13, 2019
Di atas altar Nabi Kong Hu Cu di Kelenteng Talang Cirebon juga ada tulisan yang berbunyi: "Kebajikannya Menunggal dengan Langit dan Bumi".

kelenteng talang cirebonkelenteng talang cirebon kelenteng talang cirebon kelenteng talang cirebon
Kelenteng Talang | « Mundur | Maju »

Kunjungi pula: