Kelenteng Sun Li San 13 dari 33

January 20, 2019
aroengbinang.com -
Pandang samping pada ruang sembahyang Kelenteng Sun Li San. Pada meja sebelah kiri juga terdapat sejumlah patung Dewi Kwan Im dalam bentuknya yang lebih lazim. Sedangkan patung utama merupakan perwujudan dari Buddha Avalokitesvara.

kelenteng sun li san belitung timurkelenteng sun li san kelenteng sun li san kelenteng sun li san
Kelenteng Sun Li San | « Foto-12 | Foto-14 »

Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.