Kelenteng Kong Hwie Kiong 5 dari 30

October 09, 2019
aroengbinang.com -
Kelenteng Kong Hwie Kiong Kebumen | « Foto-4 | Foto-6 »

Pada altar sembahyang untuk pengikut Tao terdapat rupang Laozi / Lao Tze dalam posisi duduk bersila diapit oleh seorang dewi dan seorang panglima perang, serta ada lambang yin-yang di dalam pat-kwa pada dinding di belakangnya. Di sebelahnya terdapat altar sembahyang bagi Nabi Kong Hu Cu dengan rupang dalam posisi duduk di atas kursi dengan sebuah genta kecil dan hiolo di atas meja di depannya.

kelenteng kong hwie kiong kebumen
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.