Kelenteng Hong Tiek Hian 10 dari 17

April 23, 2019
aroengbinang.com -
Batang-batang hio tertancap di sebuah hio lo berbentuk trapesium di altar Kong Tek Cung On. Kebanyakan hio lo yang saya jumpai berbentuk bulat, dengan ukiran naga di kanan kirinya.

kelenteng hong tiek hian surabayakelenteng hong tiek hian kelenteng hong tiek hian kelenteng hong tiek hian
Hong Tiek Hian | « Foto-9 | Foto-11 »
Penulis : Pejalan musiman yang musim-musiman jalannya, dan hari-harinya kebanyakan ditemani Mac.