Hot Air Balloon 33 dari 37

January 15, 2019
Balon udara panas tak berawak sudah digunakan sejak jaman dahulu di Cina. Zhuge Liang dari kerajaan Shu Han, di era Tiga Kerajaan (Sam Kok. 220-280 AD), menggunakan lentera udara untuk signal militer. Lentera-lentera itu dikenal sebagai lentera Kongming.

international hot air balloon sentulhot air balloon hot air balloon hot air balloon
Hot Air Balloon | « Foto-32 | Foto-34 »